Zoals u mogelijk gezien heeft, zijn de prijzen bij Pasio Ingredients iets anders dan in veel andere winkels. Bij ons vindt u geen producten die eindigen in x euro en 95 cent of 99 cent.
Bijna elke verkoper van willekeurig welk product ook, variërend van een rolletje snoep tot vastgoed van ettelijke tonnen, lijkt zijn prijzen op x.99 tot 990.000 te zetten.

Dit heb ik altijd volksverlakkerij gevonden . Hierin ben ik gelukkig niet de enige en in dit artikel wordt het beter verwoord dan ik zou kunnen zeggen en bovendien nog eens vanuit het standpunt van de kritische consument :Psychologische prijzen: misleiding en bedrog
“Ik noem dit misleiding en bedrog omdat het hierbij nooit om de juiste prijs gaat. (wat 'de juiste prijs' voor een product dan zou moeten zijn, is een ander vraagstuk; daar kunnen we onze tanden nog op stuk bijten). Psychologische prijzen zijn in mijn ogen altijd leugenachtig. Ik vind dat men zich er zo langzamerhand voor zou moeten schamen. Het is te kinderachtig voor woorden dat dergelijke prijzen in deze tijd nog steeds worden gehanteerd. In de VS is het al helemaal erg. Je hoeft je autoradio maar aan te hebben en de ninety-nines vliegen je om de oren. Om horendol van te worden.
Vele consumenten trappen er nog steeds in. Daarom worden dergelijke prijzen ook gehandhaafd. Ooit is er eens onderzocht dat er een omzetvoordeel mee te behalen is van enkele procenten. Middenstanders ontkomen er tegenwoordig ook niet aan uit angst voor omzetverlies.
'Waar maak je je druk om', is wel de reactie als ik het eens aan de orde stel. 'Als je immers je tank vult, merk je toch niks van die paar eurocenten?'. Maar daar gaat het me niet om. Het is de mentaliteit die eruit spreekt. Een mentaliteit van egoïsme, bedriegen, verleiden en misleiden, niet die van open en eerlijke informatieverstrekking en dienstverlening.”
Een van de lezers gaf daarna nog eens een historisch perspectief door te vertellen waar dit eigenaardige fenomeen van het beprijzen met 95 of 99 cent vandaan komt
Cecil Adams: The most elaborate explanation I've seen is in Scot Morris's Book of Strange Facts & Useless Information (1979).
"In 1876, Melville E. Stone decided that what Chicago needed was a penny newspaper to compete with the nickel papers then on the stands. But there was a problem: with no sales tax, and with most goods priced for convenience at even-dollar figures, there weren't many pennies in general circulation. Stone understood the consumer mind, however, and convinced several Chicago merchants to drop their prices--slightly. Impulse buyers, he explained, would more readily purchase a $3.00 item if it cost "only" $2.99. Shopkeepers who tried the plan found that it worked, but soon they faced their own penny shortage. Undaunted, Stone journeyed to Philadelphia, bought several barrels of pennies from the mint, and brought them back to the Windy City. Soon Chicagoans had pennies to spare and exchanged them for Stone's new paper."
Ergo, indachtig de principes van de HEMA die eenheidsprijzen voorstaat, heeft Pasio Ingredients in de eigen webwinkel altijd ronde prijzen gebruikt. , of beter, prijzen die afgerond zijn op hele euro's , halve euro's en 75 cent. Tot voor kort ontbrak daarin een afronding naar 25 cent, ja, waarom eigenlijk? Vanwege verhoogde transportkosten en in sommige gevallen prijsverhoging van het eigenlijke product, was een prijsaanpassing noodzakelijk, maar soms hoefde dat maar 25 cent te zijn.
Toch weer datzelfde psychologische effect, maar nu een drang naar ‘mooie’ ronde prijzen? Dat was dus de directe aanleiding van deze zoektocht, waarbij het merendeels Amerikaanse literatuur was, die me verder hielp . Geen wonder, want het is dus een van origine Amerikaans fenomeen.
Het klopt inderdaad dat mensen geneigd zijn het getal achter de komma weg te laten en zelfs een prijs van 3,99 euro eerder met 3 euro dan met 4 euro associëren. Met andere woorden: de consument denkt dat ze goedkoper uit zijn dan ze in werkelijkheid zijn
“Consumers still appear to be treating fractional prices as better value for money”
Toch is er een trend gaande dat meer en meer wordt afgerond naar hele getallen. Om een klein voorbeeld te noemen, eind vorig jaar kocht ik bij een online schoenenwinkel een schoen die was afgeprijsd van 79,99 naar 60,-- euro.
Daarnaast was er goed nieuws voor onze visie, namelijk dat een consument ronde prijzen associeert met eerlijkheid en kwaliteit.
"Retailers are using rounded pricing as a signal to consumers for higher quality products”
A quick look at premium retailers such as Harrods, YSL, Armani and BA shows that rounded pricing seems to accompany products and services which are typically perceived as higher value.
Ook interessant:
"Fractional prices suggest to consumers that goods are marked at the lowest possible price.”
In the search for lower prices, many consumers have become bargain hunters - meticulously comparing different prices and judging intuitively which products and services represent best value for money. A price which is not rounded to the nearest pound suggests that the retailer is offering the goods at a price which is closer to cost. A car sold for £3452.22 suggests that the price is closely matched to the construction costs, which implicitly have been kept to a minimum, whereas the same car offered for £3500 may suggest to the consumer that there is a rather arbitrary pricing strategy and profit motivated behaviour by the seller."
Bron: http://www.happen.com/index.php/home/articles/49-psychology-of-pricing
De conclusie was niet eenduidig tav wat verstandig is.. heel inzichtelijk is wel deze figuur waarbij wel en niet afgeronde prijzen werden afgezet tegen producten van hoge kwaliteit, zoals die van Jarrow Formulas.
Uiteindelijk was dit alles toch een bevestiging van de juistheid (ahum?) van de beslissing om ook prijzen af te ronden naar 25 eurocent. Immers: hoge kwaliteit voor een zo laag mogelijke eerlijke prijs zonder fratsen met fractionele prijzen.